WWW elektroninio pašto paslauga studentams

Ši elektroninio pašto paslauga suteikia MRU studentams galimybę naudojant WWW tinklo naršyklę tvarkyti asmeninę elektroninio pašto dėžutę: skaityti, siųsti bei persiųsti laiškus ir prie jų prijungtas bylas. WWW elektroniniu paštu labai patogu naudotis, norint patikrinti asmeninį paštą iš bet kurio kompiuterio, turinčio ryšį su internetu.

Po studijų Universitete baigimo arba išbraukimo praėjus 6 mėnesiams elektroninio pašto dėžutės naikinamos, o likus vienam mėnesiui iki panaikinimo, išsiunčiamas perspėjantis pranešimas.

Studentų elektroninis paštas perkeltas į Google Apps. Čia kiekvienam vartotojui skirta 30 GB bendros vietos laiškams ir dokumentams.

Siunčiamo elektroninio laiško dydis negali viršyti 25 MB.