Elektroninio pašto administratorius

Jei užmiršote slaptažodį - užpildykite slaptažodžio pakeitimo formą.

Jei dėl kažkokių priežasčių nepavyko pakeisti užmiršto slaptažodžio - parašykite prašymą slaptažodžiui pakeisti ir pristatykite į Centrinius rūmus (Ateities g. 20 – IV-109 kab., Vilnius) arba Viešojo saugumo fakultetą (Maironio g. 29 – V-307 kab., Kaunas). Kreipiantis reikia turėti studento pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Slaptažodis bus pakeistas tą pačią darbo dieną.

Nesant galimybės pristatyti nurodytu adresu, prašymą galima užpildyti ir pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu (ADOC formatu) atsiųsti el. paštu adresu stud-mail@mruni.eu.

Iškilus kitoms problemoms, susijusioms su elektroniniu paštu, kreipkitės į pašto administratorių Rimą Misevičių, el.paštas: stud-mail@mruni.eu